שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים נמוך משמעותית מהממוצע הלאומי. על פי דו"ח משרד הכלכלה לשנים 2015-2016, אחוז החרדים המועסקים בגילאי 25-46 עמד על 45.4% בלבד. נתון זה מדאיג במיוחד לאור הצמיחה של החברה החרדית כאחוז מהאוכלוסייה הכללית. שיעורי העסקה נמוכים בקרב קבוצות גדולות באוכלוסייה יובילו בסופו של לירידה בשיעור התעסוקה הכללי, לירידה בתל"ג, להעמקת הפערים החברתיים ולהחרפת אי השוויון. אם כך, קידום היצרנות הכלכלית של המגזר החרדי הינו קריטי וחשוב למדינה כולה.

בעוד שהיעדר השכלה גבוהה מהווה מכשול להתקדמות כלכלית, גברים חרדים סובלים גם מאפליה ומחסמים תרבותיים ספציפיים אשר מעכבים אותם בדרך לתעסוקה איכותית. מחקר שערך משרד הכלכלה מצא שתהליך חיפוש העבודה היה קשה יותר עבור גברים חרדים בהשוואה ליהודים לא חרדים. התהליך לקח זמן רב יותר, זמן התגובה היה משמעותית אטי יותר, ראיונות העבודה היו מועטים יותר והמשכורות נמוכות יותר. גברים חרדים דיווחו כי  הרגישו חשדנות וספק מצד המעסיקים הפוטנציאליים באשר ליכולתם להשתלב בסביבת עבודה מגוונת. מכשולים אלו מעצימים את הקושי המאפיין כניסה של קבוצות מיעוט אל שוק העבודה: היעדר רשתות חברתיות רלבנטיות (נטוורקינג), חשש מדעות קדומות ומדחייה, היעדר מיומנויות לקידום אישי, הבדלים תרבותיים הגורמים לכישלון בראיונות העבודה וכו'.

itworks מפעילה תכנית ייחודית שמטרתה לסייע לגברים חרדים להיכנס לשוק העבודה המקצועי. עד כה התכנית הצליחה בצורה בלתי רגילה, הרבה בזכות השותפות הבין- מגזרית שעומדת מאחורי התכנית- שמרד הכלכלה, עמותת itworks ומרכזי מפת"ח . התכנית פונה לגברים חרדים בגילאי 21-45 באזורים שונים בארץ, מובטלים או עובדים בעבודות פשוטות שאינן תואמות את השכלתם  או את יכולותיהם, המעוניינים להשתלב בתעשיית ההיי טק ומביעים מוטיבציה להניע שינוי בחייהם. התכנית פועלת בערים כגון ביתר עילית, מודיעין עילית, בית שמש, חיפה, פתח תקווה וצפת.

מטרות התכנית:

  1. לעזור לגברים חרדים למצוא תעסוקה ההולמת את השכלתם ואת יכולותיהם.
  2. לעודד צמיחה כלכלית ולהפחית את העוני בקרב החברה החרדית, תוך צמצום הפער בשיעור התעסוקה המקצועית בין החברה החרדית והחברה הכללית.
  3. לעודד גיוון תעסוקתי בתעשיית ההיי טק.

לפרטים מלאים על התכנית והרשמה: חן רוקח, chenr@itworks.org.il