HEP- Haredim Employment Programs

עמותת ITWorks פועלת לקידום השתלבות חרדים וחרדיות בחברות היי טק וטכנולוגיה.

בין תכניות העמותה עם החברה החרדית ניתן לציין – תכנית לחרדים (לא אקדמאיים) להייטק (עם 70% השמה), סיוע לחרדים משוחררי צה”ל לרכוש השכלה מקצועית ולהשתלב בשוק העבודה (2008-2009) וייזום של תכנית מכוונת השמה לחרדים לא אקדמאיים בירושלים ובמרכז הכוללת רתימת מעסיקים ייעודיים. עבור גיוס מועמדים לקורסים השונים יצרנו קשר עם מקבלי החלטות ומובילי דעה בקרב האוכלוסייה החרדית ובמקביל אנו פועלים במשותף עם קרן קמ”ח להשתלבות אקדמאים בשוק העבודה.

עם ניסיון משמעותי בייזום והובלת פרויקטים בחברה החרדית זכתה העמותה בהובלת מיזם תעסוקתי רחב   במשותף עם מכון פילת וחברת B-WELL  להקמה והפעלה של מרכזי תעסוקה לקהילה החרדית בחיפה ובעוטף ירושלים. 

 

 

20150706_202919_resized